Aktualności

15.03.2020 r.

Zmiany w działalności NCBR związane z bieżącą sytuacją w kraju

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało pakiet rozwiązań dla przedsiębiorstw, uczelni i jednostek naukowych zmuszonych do przestojów w pracach B+R. Agencja planuje wprowadzenie następujących zmian:

  • w zakresie POIR wprowadzone zostaną zmiany w regulaminach konkursów, umożliwiające spotkania członków panelu z Wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zasada spotkań za pomocą ww. środków zostanie w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą wprowadzona od 16 marca. Oznacza to, że panele z Wnioskodawcami zaplanowane po tej dacie zostaną przełożone na późniejszy termin albo odbędą się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Terminy paneli będą ustalane na bieżąco.
  • W zakresie PO WER ze względu na specyfikę prowadzonych w tym programie projektów ewentualne, powiązane z zaistniałą sytuacją oczekiwania podmiotów dotkniętych skutkami zagrożenia epidemiologicznego rozpatrywane będą indywidualnie z uwzględnieniem przyczyn i możliwych skutków zaistniałej sytuacji.
  • Kontrole projektów w zakresie finansowym prowadzone będą w oparciu o udostępnione cyfrowe kopie dowodów źródłowych, które w razie potrzeby będą mogły na wezwanie zostać przesłane w formie kopii papierowej. Nastąpi także przesunięcie na najbliższy możliwy do przeprowadzenia termin zaplanowanych kontroli w zakresie merytorycznym. Przełożone zostaną także terminy wizyt monitorujących.

Więcej informacji na stronie NCBiR