Zespół

ZAANGAŻOWANY I KOMPETENTNY ZESPÓŁ

Wiedza, znajomość regulacji i procedur oraz dziesiątki zrealizowanych projektów pozwoliły zbudować unikatowy know – how zespołu SAS Advisors w zakresie pozyskiwania finansowania ze środków publicznych.

Praca dla liderów poszczególnych branż gospodarki, jak i przy tworzeniu nowych projektów biznesowych umożliwia nam dostarczanie wartości dla rozwoju działalności naszych obecnych i przyszłych Klientów.

Oprócz najwyższej jakości świadczonych usług charakteryzuje nas przede wszystkim ciekawość i otwartość na nowe inicjatywy, które wpływają bezpośrednio na nasze zaangażowanie. Wierzymy, że takie podejście do świadczenia profesjonalnych usług gwarantuje długoletnią współpracę i wzajemny szacunek z naszymi partnerami biznesowymi.

Łukasz Pupek

Partner Zarządzający SAS Advisors
Od kilkunastu lat zajmuje się pozyskiwaniem preferencyjnego finansowania zwrotnego oraz bezzwrotnego, w tym w zakresie finansowania projektów w formule PPP. Obecnie zarządza ponad 30 – osobowym zespołem doradców specjalizujących się w projektach badawczo-rozwojowych, komercjalizacyjnych oraz inwestycyjnych.

Doradza wielu polskim i zagranicznym przedsiębiorcom działającym w sektorze produkcyjnym, gospodarki odpadami i energetyki (w tym OZE). Finansowanie pozyskane przy jego udziale przekroczyło 2,5 mld PLN. Wyłącznie w latach 2015 – 2020 był odpowiedzialny za koordynowanie procesów pozyskiwania wsparcia dla ponad 250 projektów o łącznej wartości ponad 5 mld PLN, pozyskując wsparcie w łącznej wysokości ok. 1,3 mld PLN. Realizował także projekty restrukturyzacyjne dla podmiotów o obrotach przekraczających 100 mln PLN.

W latach 2017 – 2018 zaangażowany również w działalność funduszy kapitałowych inwestujących w innowacyjne projekty badawczo – rozwojowe we wczesnej fazie rozwoju w roli doradcy oraz inwestora.

Jest autorem artykułów o tematyce związanej z procesem pozyskiwania i rozliczania wsparcia finansowego ze środków publicznych w Polsce i Rumunii na łamach Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, magazynu FORBES i magazynu Fundusze Europejskie. Bierze też udział jako ekspert w najważniejszych debatach i wydarzeniach gospodarczych.