Aktualności

30.11.2020 r.

Zatwierdzono harmonogram konkursów 2021 r. w Programie Inteligentny Rozwój 2014-2020

Łącznie w 2021 r. planowana jest realizacja 4 nowych konkursów na kwotę 855 mln zł, w tym 1 konkurs ogłoszony w 2020 r., który rozpocznie się w 2021 r., a także 3 nowych konkursów o wartości 355 mln zł, które zostaną ogłoszone i rozpoczęte w 2021 r.

Jednocześnie kontynuowane będą 3 konkursy rozpoczęte w 2020 r., których zakończenie zostało przewidziane na 2021 r., z budżetem wynoszącym łącznie 125 mln zł.

Więcej informacji na stronie: www.poir.gov.pl