Aktualności

18.06.2019 r.

Zaktualizowany harmonogram konkursów na 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

17 czerwca 2019 r. na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju opublikowano aktualizację harmonogramu konkursów na 2019 r. dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, która rozszerzyła ofertę konkursów w ramach I i IV osi Programu.

Harmonogram uzupełniono o:

– dwa nowe konkursy tematyczne w ramach poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa:

  • konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) dla ścieżki tematycznej: tworzywa sztuczne, z budżetem 180 mln zł,
  • konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych) dla ścieżki tematycznej: technologie kosmiczne, z budżetem 300 mln zł, 

Oba konkursy zostaną ogłoszone 15 lipca 2019 r., a nabór wniosków zaplanowano na okres od 2 września 2019 r. do       15 listopada 2019 r. (bez podziału na rundy).

kolejny konkurs w ramach działania 1.2 w programie sektorowym GameINN, zaplanowany na IV kwartał 2019 r.                     z zakończeniem naboru wniosków przewidywanym w I kwartale 2020 r.,  z budżetem w wysokości 100 mln zł

nowy konkurs w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, którego ogłoszenie zaplanowano na IV kwartał 2019 r.,      a zakończenie naboru na II kwartał 2020 r., z budżetem 150 mln zł. 

dwa nowe nabory dla poddziałania 4.1.1. Strategiczne programy badawcze dla gospodarki w ramach wspólnych przedsięwzięć NCBR z Urzędami Marszałkowskimi Województw:

  • śląskiegoogłoszenie naboru 30 sierpnia 2019 r., termin naboru: 30 września 2019 – 29 stycznia 2020 r., budżet: 43 mln zł 
  • lubelskiego – ogłoszenie naboru 16 października 2019 r., termin naboru: 15 listopada 2019 r. – 16 stycznia 2020 r., budżet: 17 mln zł 

Wskazano również szczegółowe daty dla nowego konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA z PGNiG S.A. oraz GAZ-SYSTEM S.A. (poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki), którego ogłoszenie zaplanowano na 30 września 2019 r., a nabór wniosków na okres od 4 listopada 2019 r. do 5 maja 2022 r. Budżet przedsięwzięcia wyniesie 160 mln zł. 

Zaktualizowany harmonogram dostępny do pobrania tutaj.