Aktualności

29.07.2019 r.

Zaktualizowany harmonogram konkursów na 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

26 lipca 2019 roku zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).

Pojawił się w nim nowy konkurs w działaniu 2.1 PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Konkurs zostanie ogłoszony 26 sierpnia 2019 r. Wnioski w konkursie będzie można składać od 26 września do 14 października 2019 r. Kwota przeznaczona na konkurs to 350 mln zł.

Dodatkowo uzupełniono wartości alokacji dla trzech konkursów w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek planowanych do ogłoszenia w sierpniu br. (konkurs ogólny: 850 mln zł, konkurs dedykowany realizacji Pakietu dla miast średnich: 200 mln zł, konkurs na rzecz dostępności: 50 mln zł).

Zaktualizowany harmonogram dostępny do pobrania tutaj.