Aktualności

10.06.2019 r.

Wydłużenie terminu naboru wniosków dofinansowanie dla konkursu nr 2/1.2./2019 INNOSTAL-III

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało zaktualizowane zmiany dla konkursu nr 2/1.2/2019 INNOSTAL-III, ogłoszonego 15 marca 2019 r.

Nabór został wydłużony o jeden dzień roboczy, co oznacza, iż zgodnie z aktualnym brzmieniem Regulaminu i Ogłoszenia o konkursie, wnioski można składać do 19 sierpnia 2019 r. 

Ponadto dokonano zmian w Regulaminie w celu ujednolicenia dokumentacji konkursowej:

  • doprecyzowano wymogi w stosunku do kierownika B+R (dodany przypis dolny do § 2 ust. 13),
  • uzupełniono zapisy w zakresie kosztów pośrednich (dodany w § 3 ust. 10 oraz zmiany redakcyjne),
  • zaktualizowano i doprecyzowano zapisy dot. projektów generujących dochód (zmiany w § 3 ust. 15)

Zmiany obowiązują od 7 czerwca 2019 r.

Zaktualizowane dokumenty są dostępne na stronie NCBiR.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu INNOSTAL nr 2 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w 2019 r. można uzyskać tutaj.