Aktualności

03.04.2020 r.

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY

Wraz z wejściem w życie tzw. tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Maksymalna kwota dofinansowania na pracownika:

  • w przypadku przestoju ekonomicznego – 1. 533,09 zł (brutto),
  • w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy – 2.452, 27 zł (brutto).

Świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres 3 miesięcy. Rada Ministrów rozporządzeniem może przedłużyć ten okres.

Przedsiębiorca składa wniosek do:

  • powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy,
  • poprzez platformę praca.gov.pl

Więcej informacji na stronie MRPiPS.