Aktualności

07.06.2019 r.

Uruchomienie programu „Badania” w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o podpisaniu umowy w sprawie realizacji programu „Badania” w ramach kolejnej edycji Funduszy Norweskich i EOG. Celem programu jest poprawa wyników badań naukowych, zarówno podstawowych, jak i stosowanych jako narzędzi służących rozwojowi społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy.

Program „Badania” będzie realizowany w ramach 2 komponentów:

  • wsparcia badań aplikacyjnych (60% alokacji programu), który będzie zarządzany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, planowane ogłoszenie konkursu to wrzesień 2019
  • wsparcia badań podstawowych (40% alokacji programu), który będzie zarządzany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), planowane ogłoszenie konkursu to sierpień 2019

Beneficjenci programu:

  • przedsiębiorcy
  • podmioty podejmujące działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań – uczelnie wyższe, instytuty naukowe i badawcze i naukowcy

Planowane nabory:

– POLNOR 2019 – konkurs główny na projekty bilateralne w ramach następujących obszarów:

  • Welfare, health and care
  • Digital and industry
  • Energy, transport and climate
  • Food and natural resources
  • Social and economic development
  • Unmanned vehicles

– POLNOR CCS 2019 – konkurs na projekty bilateralne w dziedzinie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla

– IdeaLab – innowacyjny konkurs na przełomowe projekty badawcze

– Small Grant Scheme 2020 – konkurs dla kobiet naukowców w badaniach stosowanych

NCBIR panuje realizację 4 konkursów o łącznym budżecie ok. 77,6 mln euro. W poprzednich edycjach zrealizowano działania, których całkowity budżet wyniósł ponad 74 mln euro.

Programy w ramach Funduszy Norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 r. Wyjątek stanowi Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.

Szczegółowe informacje o programie dostępne na stronie NCBiR.

Na temat Funduszy Norweskich i EOG:  PIERWSZE NABORY WNIOSKÓW III EDYCJI FUNDUSZY NORWESKICH I EOG 2014-2021R. PLANOWANE NA 2019 R.