Aktualności

24.03.2020 r.

Ułatwienia w Kredycie technologicznym – część rządowego pakietu antykryzysowego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o planowanych zmianach w kredycie na innowacje. Wśród zapowiedzianych zmian przewidziano m.in.:

  • zwiększenie kwoty premii technologicznej powyżej 6 mln,
  • zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju oraz możliwość przeznaczania kredytu technologicznego na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu,
  • wydłużenie czasu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni,
  • wydłużenie czasy dostarczenia dokumentów środowiskowych z 10 do 12 miesięcy,
  • możliwość refundacji kosztów transportu.
Ponadto, wcześniej Bank Gospodarstwa Krajowego przedłużył nabór do 24 czerwca br.
Więcej szczegółowych informacji na stronie MFiPR