Aktualności

20.04.2020 r.

Ułatwienia w Badaniach na rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że w dokumentacjach konkursowych dla konkursów nr 1, 2 i 3 w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek wprowadzono następujące zmiany:

  1. wprowadzono możliwość przeprowadzania paneli ekspertów w formie wideokonferencji. Rozwiązanie to pozwoli na ocenę wniosków o dofinansowanie projektu pomimo obecnej sytuacji w kraju oraz obostrzeń w zakresie przemieszczania osób i organizacji spotkań;
  2. zniesiono wymóg, aby dokument potwierdzający zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu musiał być wystawiony najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Rozwiązanie to umożliwi złożenie wniosków o dofinansowanie przez przedsiębiorców, którzy nie zdążą uzyskać odpowiedniego dokumentu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dokument ten będzie wymagany dopiero na etapie oceny merytorycznej.

Więcej informacji na stronie PARP.