Aktualności

07.01.2020 r.

TECHMATSTRATEG – Nowoczesne technologie materiałowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło elektroniczny system składania wniosków w konkursie TECHMATSTRATEG w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”. Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach technologii materiałowych prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie. Konkurs skierowany jest do konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych. Budżet konkursu to 197 mln PLN. Wnioski można składać od 30 grudnia do 30 marca 2020.

Więcej informacji na stronie: NCBiR.