Kategoria: zmiany w dokumentacji

15.03.2020 r.

Zmiany w działalności NCBR związane z bieżącą sytuacją w kraju

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało pakiet rozwiązań dla przedsiębiorstw, uczelni i jednostek naukowych zmuszonych do przestojów w pracach B+R. Agencja planuje wprowadzenie następujących zmian: w zakresie POIR wprowadzone zostaną zmiany w regulaminach konkursów, umożliwiające spotkania członków panelu z Wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zasada spotkań za […]