Kategoria: wydłużenie naboru

17.03.2020 r.

Koronawirus – działania pomocowe wdrażane przez PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła wdrażanie rozwiązań, które mają przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 (,,koronawirusa”) na sytuację wnioskodawców i beneficjentów. W tym celu zaproponowano m.in. następujące zmiany: okres przyjmowania wniosków o dofinansowanie, we wszystkich konkursach których zakończenie przypada na marzec oraz kwiecień br. zostanie wydłużony; oceny wniosków o dofinansowanie będą kontynuowane z […]

13.06.2019 r.

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie 1/1.2/2019 GAMEINN-III

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o wydłużeniu terminu naboru wniosków w konkursie 1/1.2/2019 GAMEINN-III.  W wyniku aktualizacji nabór został wydłużony do 28 czerwca 2019 r. (wcześniej składanie wniosków było możliwe do 14 czerwca 2019 r.). Zmiany obowiązują od 13 czerwca 2019 r. i  zostały wprowadzone w Regulaminie oraz Ogłoszeniu o Konkursie.  Zaktualizowane dokumenty są dostępne […]