Kategoria: UE

18.03.2020 r.

Ważny komunikat dla beneficjentów programów realizowanych ze środków POIR, POIG, POIŚ oraz programów krajowych i międzynarodowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, iż ze względu na możliwe konsekwencje wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 będzie indywidualnie rozpatrywać wszelkie naruszenia w zakresie obowiązku realizacji projektów zgodnie z harmonogramem oraz zachowania terminów w nim wskazanych (m.in. w zakresie składania raportów oraz sprawozdań). Instytucja zwraca uwagę, iż każdy przypadek niedotrzymania […]

27.03.2019 r.

Nawiązanie współpracy z ADS Insight

SAS Advisors zawarło umowę o współpracy z firmą ADS Insight, która posiada kilkunastoletnie doświadczenie związane ze współpracą z instytucjami Unii Europejskiej w bardzo szerokim zakresie. Usługi ADS Insight obejmują m.in.: monitorowanie polityk i prawodawstwa UE, działania lobbingowe, kampanie komunikacyjne, ale także wsparcie w ubieganiu się o Fundusze UE dystrybuowane z poziomu Komisji Europejskiej (m.in. CEF, […]