Kategoria: tarcza antykryzysowa

01.04.2020 r.

W życie wchodzi pakiet dot. tarczy antykryzysowej

Ministerstwo Rozwoju poinformowało o wejściu w życie pakietu dot. tarczy antykryzysowej.  Na pakiet składają się: ustawa a zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). A także projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej […]

26.03.2020 r.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na pokrycie kosztów wynagrodzeń

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, iż przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także organizacje pozarządowe, będą mogli wnioskować o dofinansowanie z EFS na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jaki i umowy cywilno-prawne, czyli na przykład umowy zlecenia, a także dla osób pracujących na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Program […]

24.03.2020 r.

Ułatwienia w Kredycie technologicznym – część rządowego pakietu antykryzysowego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o planowanych zmianach w kredycie na innowacje. Wśród zapowiedzianych zmian przewidziano m.in.: zwiększenie kwoty premii technologicznej powyżej 6 mln, zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju oraz możliwość przeznaczania kredytu technologicznego na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu, wydłużenie czasu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do […]