Kategoria: stal

10.06.2019 r.

Wydłużenie terminu naboru wniosków dofinansowanie dla konkursu nr 2/1.2./2019 INNOSTAL-III

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało zaktualizowane zmiany dla konkursu nr 2/1.2/2019 INNOSTAL-III, ogłoszonego 15 marca 2019 r. Nabór został wydłużony o jeden dzień roboczy, co oznacza, iż zgodnie z aktualnym brzmieniem Regulaminu i Ogłoszenia o konkursie, wnioski można składać do 19 sierpnia 2019 r.  Ponadto dokonano zmian w Regulaminie w celu ujednolicenia dokumentacji konkursowej: […]

19.03.2019 r.

OGŁOSZENIE III EDYCJI KONKURSU – INNOSTAL

15.03.2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III edycję konkursu INNOSTAL, w ramach Działania 1.2 ,,Sektorowe programy B+R’’ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które poprzez pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego, zwiększenie liczby innowacji sektora stalowego oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora na środowisko w największym stopniu przyczynią się do wzrostu konkurencyjności […]