Kategoria: środowisko

28.06.2019 r.

Polska Geotermia Plus – nowy program NFOŚiGW dla przedsiębiorców

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił datę naboru wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu Polska Geotermia Plus, którego celem jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce poprzez wsparcie inwestycji w badania złóż, odwierty i prace budowlane w ich obrębie. Do rozdysponowania jest kwota 600 mln zł, z której jedną połowę przeznaczono na […]

06.05.2019 r.

NFOŚiGW ogłasza V nabór dla programu “Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił piąty nabór w ramach programu priorytetowego Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Przyjmowanie wniosków w ramach naboru potrwa od 13 maja do 30 sierpnia 2019 r. Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Przeznaczony budżet wyniesie do 2,5 mld […]

20.02.2019 r.

Nowa linia pożyczek NFOSiGW dla inwestycji ukierunkowanych na poprawę parametrów ekologicznych produkcji w ramach programu Energia Plus

Program Energia Plus z budżetem 4 mld złotych to skierowana do przedsiębiorców nowa propozycja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na walkę ze smogiem.  Program skupia się na wsparciu przedsięwzięć z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, […]

02.01.2019 r.

Pierwsze nabory wniosków III edycji funduszy norweskich i EOG 2014-2021r. planowane na 2019 r.

Norwegia, Islandia i Liechtenstein przeznaczą ponad 2,8 mld euro na wsparcie 15 państw Europy Środkowej i Południowej oraz krajów bałtyckich. Polska, jak w poprzednich edycjach, jest największym beneficjentem tych środków –  do rozdysponowania zaplanowano 809,3 mln euro. Jak podaje  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pierwsze nabory wniosków III edycji odbędą się w 2019 r.

19.12.2018 r.

Ponad 7,73 mld PLN finansowania dla przedsiębiorstw na projekty w 2019 r.

Z końcem listopada opublikowane zostały harmonogramy konkursów na rok 2019 w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w 27 konkursach planowane jest rozdysponowanie ponad 6,1 mld PLN bezzwrotnego finansowania); Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (w 10 konkursach planowane jest rozdysponowanie ponad 830 mln PLN bezzwrotnego finansowania); Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (w 5 konkursach planowane jest rozdysponowanie […]