Kategoria: specustawa

17.04.2020 r.

Funduszowa specustawa przyjęta przez Senat

Sejm i Senat przyjęły specustawę funduszową. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku ma dwa cele. Pierwszym z nich jest większa elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych. Drugi zakłada, że dostępne fundusze zostaną ukierunkowane […]

17.04.2020 r.

Antykryzysowe wsparcie z Funduszy Europejskich już obowiązuje

Od 16 kwietnia 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 miliarda złotych. Więcej informacji na stronie:poir.gov.pl