Kategoria: rozliczanie projektów

18.03.2020 r.

Ważny komunikat dla beneficjentów programów realizowanych ze środków POIR, POIG, POIŚ oraz programów krajowych i międzynarodowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, iż ze względu na możliwe konsekwencje wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 będzie indywidualnie rozpatrywać wszelkie naruszenia w zakresie obowiązku realizacji projektów zgodnie z harmonogramem oraz zachowania terminów w nim wskazanych (m.in. w zakresie składania raportów oraz sprawozdań). Instytucja zwraca uwagę, iż każdy przypadek niedotrzymania […]