Kategoria: przemysł

17.07.2019 r.

Nowy konkurs na projekty B+R z zakresu technologii kosmicznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs dedykowany branży kosmicznej, który będzie realizowany w formule Szybkiej ścieżki w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych z zakresu technologii kosmicznych, umożliwiających polskim podmiotom zwiększenie ich atrakcyjność m.in. […]

18.06.2019 r.

Uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków dla Konkursu 3/1.2/2019 INNOship-II

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków dla Konkursu 3/1.2/2019 w ramach programu INNOship-2.

17.04.2019 r.

Ogłoszenie konkursu – INNOSHIP-II

15 kwietnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs INNOship-II w ramach Działania 1.2 “Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zgodnie z harmonogramem na 2019 r. nabór na tę edycję konkursu przewidziano od 17 czerwca do 16 września 2019 r.  Program sektorowy INNOship ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych […]

19.03.2019 r.

OGŁOSZENIE III EDYCJI KONKURSU – INNOSTAL

15.03.2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło III edycję konkursu INNOSTAL, w ramach Działania 1.2 ,,Sektorowe programy B+R’’ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które poprzez pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego, zwiększenie liczby innowacji sektora stalowego oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania sektora na środowisko w największym stopniu przyczynią się do wzrostu konkurencyjności […]