Kategoria: program sektorowy

27.11.2019 r.

Nowy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla POIR 2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2020. Wśród zaplanowanych konkursów wiele środków przewidziano na wsparcie MŚP oraz dużych przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac B+R (m.in. Szybka Ścieżka, Projekty aplikacyjne). Ponadto, podmioty zaliczane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dalszym ciągu mogą liczyć […]

22.11.2019 r.

Wsparcie z Funduszy Norweskich w PARP

Ruszył nabór wniosków w programie “Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Fundusze norweskie wesprą działania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zielonych i niebieskich technologii oraz technologii ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i starszym. Łączny budżet przewidziany na program to 93,7 mln euro.  Nabór będzie trwał od 7 stycznia do […]

29.07.2019 r.

Zaktualizowany harmonogram konkursów na 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

26 lipca 2019 roku zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Pojawił się w nim nowy konkurs w działaniu 2.1 PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Konkurs zostanie ogłoszony 26 sierpnia 2019 r. Wnioski w konkursie będzie można składać od 26 września do 14 października 2019 r. Kwota przeznaczona na […]

18.06.2019 r.

Zaktualizowany harmonogram konkursów na 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

17 czerwca 2019 r. na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju opublikowano aktualizację harmonogramu konkursów na 2019 r. dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, która rozszerzyła ofertę konkursów w ramach I i IV osi Programu.

18.06.2019 r.

Uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków dla Konkursu 3/1.2/2019 INNOship-II

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło dostęp do elektronicznego systemu składania wniosków dla Konkursu 3/1.2/2019 w ramach programu INNOship-2.

13.06.2019 r.

Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie 1/1.2/2019 GAMEINN-III

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o wydłużeniu terminu naboru wniosków w konkursie 1/1.2/2019 GAMEINN-III.  W wyniku aktualizacji nabór został wydłużony do 28 czerwca 2019 r. (wcześniej składanie wniosków było możliwe do 14 czerwca 2019 r.). Zmiany obowiązują od 13 czerwca 2019 r. i  zostały wprowadzone w Regulaminie oraz Ogłoszeniu o Konkursie.  Zaktualizowane dokumenty są dostępne […]

10.06.2019 r.

Wydłużenie terminu naboru wniosków dofinansowanie dla konkursu nr 2/1.2./2019 INNOSTAL-III

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało zaktualizowane zmiany dla konkursu nr 2/1.2/2019 INNOSTAL-III, ogłoszonego 15 marca 2019 r. Nabór został wydłużony o jeden dzień roboczy, co oznacza, iż zgodnie z aktualnym brzmieniem Regulaminu i Ogłoszenia o konkursie, wnioski można składać do 19 sierpnia 2019 r.  Ponadto dokonano zmian w Regulaminie w celu ujednolicenia dokumentacji konkursowej: […]

06.05.2019 r.

NFOŚiGW ogłasza V nabór dla programu “Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił piąty nabór w ramach programu priorytetowego Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Przyjmowanie wniosków w ramach naboru potrwa od 13 maja do 30 sierpnia 2019 r. Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Przeznaczony budżet wyniesie do 2,5 mld […]

17.04.2019 r.

Ogłoszenie konkursu – INNOSHIP-II

15 kwietnia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs INNOship-II w ramach Działania 1.2 “Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zgodnie z harmonogramem na 2019 r. nabór na tę edycję konkursu przewidziano od 17 czerwca do 16 września 2019 r.  Program sektorowy INNOship ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych […]