Kategoria: PARP

09.06.2020 r.

3.4 Dotacje na kapitał obrotowy – ogłoszenie konkursu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasiła nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy. Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia […]

20.04.2020 r.

Ułatwienia w Badaniach na rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że w dokumentacjach konkursowych dla konkursów nr 1, 2 i 3 w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek wprowadzono następujące zmiany: wprowadzono możliwość przeprowadzania paneli ekspertów w formie wideokonferencji. Rozwiązanie to pozwoli na ocenę wniosków o dofinansowanie projektu pomimo obecnej sytuacji w kraju oraz obostrzeń w zakresie przemieszczania osób […]

17.03.2020 r.

Koronawirus – działania pomocowe wdrażane przez PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła wdrażanie rozwiązań, które mają przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 (,,koronawirusa”) na sytuację wnioskodawców i beneficjentów. W tym celu zaproponowano m.in. następujące zmiany: okres przyjmowania wniosków o dofinansowanie, we wszystkich konkursach których zakończenie przypada na marzec oraz kwiecień br. zostanie wydłużony; oceny wniosków o dofinansowanie będą kontynuowane z […]

15.03.2020 r.

Komunikat PARP w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, iż w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), począwszy od dnia 13 marca br. do odwołania, pracownicy PARP nie będą prowadzili osobistych konsultacji i spotkań z wnioskodawcami, beneficjentami oraz kontrahentami w siedzibie PARP w Warszawie. Jednocześnie Agencja informuje, iż komunikacja nadal będzie prowadzona korespondencyjnie, telefonicznie oraz drogą elektroniczną. Więcej […]

22.11.2019 r.

Wsparcie z Funduszy Norweskich w PARP

Ruszył nabór wniosków w programie “Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Fundusze norweskie wesprą działania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zielonych i niebieskich technologii oraz technologii ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i starszym. Łączny budżet przewidziany na program to 93,7 mln euro.  Nabór będzie trwał od 7 stycznia do […]

31.01.2019 r.

Nowy konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 “Tworzenie produktów przez MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w 2019 r.

28 stycznia 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP”, w którym kwota przeznaczona na dofinansowanie wyłonionych projektów to 250 mln zł. Składanie wniosków w ramach konkursu będzie możliwe od 28 lutego do 29 sierpnia 2019 r. – konkurs jest podzielony na trzy rundy.  Głównym celem […]