Kategoria: NCBR

26.05.2020 r.

Ogłoszenie IV konkursu CyberSecIdent

Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych. Nabór wniosków będzie trwał od 15 czerwca do 30 lipca 2020 roku (do godziny 16:00). Więcej informacji na stronie NCBiR.

07.05.2020 r.

SAS Advisors i JP Weber pozyskały dla Classen-Pol 11 mln dofinansowania z NCBR

Zespół SAS Advisors przy wsparciu JP Weber pozyskał dla firmy Classen-Pol grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  na prace badawczo-rozwojowe nad najnowocześniejszą na rynku linią do produkcji ościeżnic regulowanych. Całkowita wartość projektu to ponad 27 mln zł, w tym ok. 11 mln zł stanowi dofinansowanie z NCBR. Jesteśmy doskonałym przykładem na to, że nawet […]

08.01.2020 r.

Szybka Ścieżka – ogłoszenie konkursu nr 1/1.1.1/2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie ,,Szybka Ścieżka”, który skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo – rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Budżet całego konkursu to 1,2 mld PLN. Duże przedsiębiorstwa mogą składać wnioski od 7 lutego, zaś MŚP będą miały taką […]

07.01.2020 r.

TECHMATSTRATEG – Nowoczesne technologie materiałowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło elektroniczny system składania wniosków w konkursie TECHMATSTRATEG w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”. Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach technologii materiałowych prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie. Konkurs skierowany jest do konsorcjów złożonych z przedsiębiorstw oraz […]