Kategoria: NCBiR

06.07.2020 r.

Partner SAS Advisors komentuje wysokość budżetu w ogłoszonym konkursie Szybka Ścieżka

Budżet ostatniego w br. naboru w ramach Szybkiej Ścieżki to 300 mln zł, z czego do dużych przedsiębiorstw ma trafić zaledwie 100 mln zł. Tak istotne ograniczenie budżetu to zdecydowanie zły pomysł w okresie pandemii (w poprzednim naborze tylko dla dużych firm było dostępnych 300 mln zł). Nie dość, że jeszcze w maju dyrekcja NCBiR […]

02.07.2020 r.

Szybka ścieżka – ogłoszenie konkursu nr 6/1.1.1/2020

NCBiR ogłosił nabór w konkursie Szybka Ścieżka skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Na konkurs przeznaczono 300 mln PLN. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria […]

29.06.2020 r.

GOSPOSTRATEG IV – ogłoszenie konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło IV konkurs  w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych  „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Czwarty konkurs w ramach Programu […]

07.04.2020 r.

Szybka Ścieżka – Koronawirusy – ogłoszenie konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie na realizację projektów B+R wspomagających walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Planowany do realizacji projekt musi wpisywać się w specjalny zakres tematyczny określony w konkursie. Nabór będzie trwał od 6 maja do 31 grudnia 2020 r. Budżet konkursu to 200 mln PLN, z czego 75 mln PLN […]

01.04.2020 r.

Szybka ścieżka – OZE w transporcie – ogłoszenie konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie Szybka ścieżka „OZE w transporcie”, skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu odnawialnych źródeł energii w transporcie. Na konkurs instytucja przeznaczyła 200 mln PLN. Wnioski można składać w terminie od 30 kwietnia do 10 lipca br. Więcej informacji na stronie NCBiR.

20.03.2020 r.

NCBiR wydłuża nabory w Szybkiej Ścieżce

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o przedłużeniu naborów w konkursie Szybka Ścieżka. Nowe terminy rund przedstawiają się następująco: I runda – od 7 lutego do 6 marca 2020 r., II runda – od 7 marca do 20 kwietnia 2020 r. (było do 3 kwietnia), III runda – od 21 kwietnia do 18 maja 2020 […]

15.03.2020 r.

Zmiany w działalności NCBR związane z bieżącą sytuacją w kraju

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało pakiet rozwiązań dla przedsiębiorstw, uczelni i jednostek naukowych zmuszonych do przestojów w pracach B+R. Agencja planuje wprowadzenie następujących zmian: w zakresie POIR wprowadzone zostaną zmiany w regulaminach konkursów, umożliwiające spotkania członków panelu z Wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zasada spotkań za […]

18.12.2019 r.

Wspólne Przedsięwzięcie INGA – ogłoszenie konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA. Konkurs realizowany jest przez NCBiR, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Gaz-System SA. Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Nabór wniosków rozpocznie się 3 lutego i będzie trwał aż do 6 lipca 2020 […]

27.11.2019 r.

Nowy harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla POIR 2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2020. Wśród zaplanowanych konkursów wiele środków przewidziano na wsparcie MŚP oraz dużych przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac B+R (m.in. Szybka Ścieżka, Projekty aplikacyjne). Ponadto, podmioty zaliczane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w dalszym ciągu mogą liczyć […]

22.11.2019 r.

Wsparcie z Funduszy Norweskich w PARP

Ruszył nabór wniosków w programie “Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Fundusze norweskie wesprą działania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zielonych i niebieskich technologii oraz technologii ułatwiających codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i starszym. Łączny budżet przewidziany na program to 93,7 mln euro.  Nabór będzie trwał od 7 stycznia do […]