Kategoria: MŚP

07.04.2020 r.

Pożyczki z POIR na płynność firm z sektora MŚP

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowało nowy fundusz pożyczkowy nakierowany na walkę z pandemią i jej niepożądanym wpływem na gospodarkę. Już pod koniec kwietnia br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski i uzyskać pożyczkę na pokrycie bieżących potrzeb finansowych takich jak np. wypłata wynagrodzeń, spłata zobowiązań oraz inne wydatki inwestycyjne. Pożyczka […]

24.03.2020 r.

Ułatwienia w Kredycie technologicznym – część rządowego pakietu antykryzysowego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o planowanych zmianach w kredycie na innowacje. Wśród zapowiedzianych zmian przewidziano m.in.: zwiększenie kwoty premii technologicznej powyżej 6 mln, zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju oraz możliwość przeznaczania kredytu technologicznego na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu, wydłużenie czasu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do […]

20.12.2019 r.

Eurostars – 2 – otwarcie naboru wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło informację o otwarciu naboru wniosków międzynarodowych na projekty realizowane w ramach programu Eurostars-2. Konkurs skierowany jest do MŚP, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski i chcą realizować projekty badawczo – rozwojowe we współpracy z podmiotami zagranicznymi. Data zamknięcia naboru to 13 lutego 2020. Budżet konkursu to 1,5 mln […]

29.07.2019 r.

Nowy konkurs „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę przedsiębiorstw” – działanie 2.1 Programu Inteligentny Rozwój

26 sierpnia 2019 r. ogłoszony zostanie nowy konkurs w ramach działania 2.1 Programu Inteligentny Rozwój „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Wnioski w konkursie będzie można składać od 26 września do 14 października 2019 r. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów dla tej rundy aplikacyjnej wyniosą 350 mln złotych. Dofinansowanie kierowane jest do przedsiębiorców planujących stworzenie lub […]

13.06.2019 r.

17,5 mln euro w ramach EIC Accelerator dla innowacyjnych firm

Od 6 czerwca 2019 r. innowacyjne firmy, które planują wejście na rynek przełomowych pomysłów lub potrzebują wsparcia dla szybkiego rozwoju, mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości  do 17,5 mln euro w ramach EIC Accelerator, który zastąpił dotychczasowy Instrument MŚP. 5 czerwca zakończono ostatnią rundę naboru do II Fazy Instrumentu MŚP, Faza I zostanie całkowicie wygaszona […]

07.03.2019 r.

OGŁOSZENIE KOLEJNEJ RUNDY NABORU KONKURSU „SZYBKA ŚCIEŻKA” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ.

28.02.2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejną rundę naboru w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – tzw. „Szybka Ścieżka”.

20.02.2019 r.

Nowa linia pożyczek NFOSiGW dla inwestycji ukierunkowanych na poprawę parametrów ekologicznych produkcji w ramach programu Energia Plus

Program Energia Plus z budżetem 4 mld złotych to skierowana do przedsiębiorców nowa propozycja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na walkę ze smogiem.  Program skupia się na wsparciu przedsięwzięć z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, […]

14.02.2019 r.

Ogłoszono daty naboru do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 “Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R Przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Rozwoju, jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w B+R przedsiębiorstw PO IR.  Zgodnie z ogłoszonym Regulaminem konkursu wnioski o dofinansowanie projektu będą mogły być składane w terminie od 11 marca 2019 […]

31.01.2019 r.

Nowy konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 “Tworzenie produktów przez MŚP” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w 2019 r.

28 stycznia 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP”, w którym kwota przeznaczona na dofinansowanie wyłonionych projektów to 250 mln zł. Składanie wniosków w ramach konkursu będzie możliwe od 28 lutego do 29 sierpnia 2019 r. – konkurs jest podzielony na trzy rundy.  Głównym celem […]

05.11.2018 r.

SAS Advisors na szkoleniach dla przedsiębiorców „Dzień dobry biznes”

Przez cały październik w 12 miastach Polski odbywały się szkolenia z cyklu „Dzień dobry biznes” zorganizowane przez PKO Bank Polski przy współpracy z partnerem merytorycznym wydarzenia –  Polskim Towarzystwem Gospodarczym. SAS Advisors było reprezentowane przez manager Olgę Weps, która poprowadziła warsztaty pn.: „Dotacje unijne od A do Z”, w trakcie których opowiedziała m.in. na jakie projekty można […]