Kategoria: kredyt technologiczny

07.05.2020 r.

Nowy nabór wniosków w Kredycie na innowacje technologiczne PO IR od 1 czerwca 2020 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o rozpoczynającym się już 1 czerwca 2020 r. naborze wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Pierwotnie planowany termin 24 września 2020 r. uległ zmianie ze względu na obecną sytuację gospodarczą w Polsce oraz zmiany w zasadach funkcjonowania Kredytu na innowacje technologiczne wprowadzone w Tarczy […]