Kategoria: koronawirus

07.04.2020 r.

Pożyczki z POIR na płynność firm z sektora MŚP

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowało nowy fundusz pożyczkowy nakierowany na walkę z pandemią i jej niepożądanym wpływem na gospodarkę. Już pod koniec kwietnia br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski i uzyskać pożyczkę na pokrycie bieżących potrzeb finansowych takich jak np. wypłata wynagrodzeń, spłata zobowiązań oraz inne wydatki inwestycyjne. Pożyczka […]

07.04.2020 r.

Szybka Ścieżka – Koronawirusy – ogłoszenie konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie na realizację projektów B+R wspomagających walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Planowany do realizacji projekt musi wpisywać się w specjalny zakres tematyczny określony w konkursie. Nabór będzie trwał od 6 maja do 31 grudnia 2020 r. Budżet konkursu to 200 mln PLN, z czego 75 mln PLN […]

01.04.2020 r.

Aktualizacja harmonogramu POIR – Szybka Ścieżka “Koronawirus”

W Programie POIR przewidziano nowy konkurs, którego celem będzie wyłonienie do dofinansowania projektów o tematyce dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Konkurs realizowany będzie w działaniu 1.1.1. Szybka Ścieżka. Realizowane projekty powinny obejmować prace B+R mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie produktów i technologii w obszarach tematycznych dotyczących diagnostyki, […]

26.03.2020 r.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na pokrycie kosztów wynagrodzeń

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, iż przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale także organizacje pozarządowe, będą mogli wnioskować o dofinansowanie z EFS na pokrycie części wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jaki i umowy cywilno-prawne, czyli na przykład umowy zlecenia, a także dla osób pracujących na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Program […]

24.03.2020 r.

Ułatwienia w Kredycie technologicznym – część rządowego pakietu antykryzysowego

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o planowanych zmianach w kredycie na innowacje. Wśród zapowiedzianych zmian przewidziano m.in.: zwiększenie kwoty premii technologicznej powyżej 6 mln, zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju oraz możliwość przeznaczania kredytu technologicznego na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych projektu, wydłużenie czasu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do […]

18.03.2020 r.

Ważny komunikat dla beneficjentów programów realizowanych ze środków POIR, POIG, POIŚ oraz programów krajowych i międzynarodowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, iż ze względu na możliwe konsekwencje wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 będzie indywidualnie rozpatrywać wszelkie naruszenia w zakresie obowiązku realizacji projektów zgodnie z harmonogramem oraz zachowania terminów w nim wskazanych (m.in. w zakresie składania raportów oraz sprawozdań). Instytucja zwraca uwagę, iż każdy przypadek niedotrzymania […]

17.03.2020 r.

Koronawirus – działania pomocowe wdrażane przez PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła wdrażanie rozwiązań, które mają przyczynić się do minimalizacji wpływu pandemii wirusa SARS-CoV-2 (,,koronawirusa”) na sytuację wnioskodawców i beneficjentów. W tym celu zaproponowano m.in. następujące zmiany: okres przyjmowania wniosków o dofinansowanie, we wszystkich konkursach których zakończenie przypada na marzec oraz kwiecień br. zostanie wydłużony; oceny wniosków o dofinansowanie będą kontynuowane z […]

15.03.2020 r.

Koronawirus. Projekty dotowane przez Unię mogą się nie powieść – komentarz Partnera SAS Advisors w Rzeczpospolitej

Na łamach serwisu internetowego dziennika Rzeczpospolita Łukasz Pupek, Partner SAS Advisors, komentuje spodziewane skutki epidemii koronawirusa dla realizacji projektów badawczo – rozwojowych i inwestycyjnych finansowanych z Funduszy UE. W najlepszym wypadku epidemia koronawirusa spowoduje opóźnienia i wymusi zmiany w projektach będących w trakcie realizacji. Przedsiębiorcy już odczuwają, a z kolejnymi dniami kryzysu, będą odczuwać jeszcze […]

15.03.2020 r.

Komunikat PARP w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, iż w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), począwszy od dnia 13 marca br. do odwołania, pracownicy PARP nie będą prowadzili osobistych konsultacji i spotkań z wnioskodawcami, beneficjentami oraz kontrahentami w siedzibie PARP w Warszawie. Jednocześnie Agencja informuje, iż komunikacja nadal będzie prowadzona korespondencyjnie, telefonicznie oraz drogą elektroniczną. Więcej […]

15.03.2020 r.

Zmiany w działalności NCBR związane z bieżącą sytuacją w kraju

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało pakiet rozwiązań dla przedsiębiorstw, uczelni i jednostek naukowych zmuszonych do przestojów w pracach B+R. Agencja planuje wprowadzenie następujących zmian: w zakresie POIR wprowadzone zostaną zmiany w regulaminach konkursów, umożliwiające spotkania członków panelu z Wnioskodawcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zasada spotkań za […]