Kategoria: badania na rynek

20.04.2020 r.

Ułatwienia w Badaniach na rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, że w dokumentacjach konkursowych dla konkursów nr 1, 2 i 3 w ramach poddziałania 3.2.1 POIR Badania na rynek wprowadzono następujące zmiany: wprowadzono możliwość przeprowadzania paneli ekspertów w formie wideokonferencji. Rozwiązanie to pozwoli na ocenę wniosków o dofinansowanie projektu pomimo obecnej sytuacji w kraju oraz obostrzeń w zakresie przemieszczania osób […]