Szybka ścieżka

Współczesne przedsiębiorstwa poszukują bodźców stymulujących rozwój firmy, umożliwiających wzmocnienie konkurencyjności i pozycji na rynku. Rozwiązaniem gwarantującym sukcesywny postęp i ekspansję jest budowanie potencjału innowacyjnego. Z tego względu, państwo oferuje spektrum działań z zakresu pozyskiwania dotacji w postaci środków finansowych na realizację projektów badawczo – rozwojowych, wdrażających nowe technologie na polski rynek, dynamizujących rozwój polskiej marki na rynku międzynarodowym. Obecnie, najbardziej rozpoznawalnym instrumentem w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, jest konkurs „Szybka Ścieżka”, stanowiący największe źródło finansowania projektów B+R. Koncentracja wsparcia finansowego ze środków publicznych na działalności przedsiębiorstw w sektorze badawczo – rozwojowym zwiększa potencjał przedsiębiorstw na arenie globalnej, generując wewnętrzne know-how i doświadczenie z zakresu innowacji, a tym samym zwiększając wydajność firmy. 

Konkurs „Szybka Ścieżka” skierowany jest nie tylko dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, ale również konsorcjów przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi zlokalizowanych na terenie Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Poddziałanie 1.1.1 „Szybka Ścieżka” nie zakłada żadnych ograniczeń tematycznych w związku z przedmiotem projektu, jednak warunkiem jest przeprowadzenie badań przemysłowych lub/i prac rozwojowych oraz innowacyjność produktowa/procesowa przynajmniej w skali krajowej. W związku z przeprowadzeniem konkursu „Szybka Ścieżka” dofinansowanie otrzymają przedsiębiorstwa ocenione pozytywnie, co oznacza wytypowanie projektu w największym stopniu przyczyniającego się do poprawy swojego potencjału innowacyjnego poprzez wdrożenie rozwiązania w działalności gospodarczej. Całkowita alokacja środków przeznaczona na dofinansowanie wygranych projektów w ramach konkursów „Szybka Ścieżka” wynosi 1,2 mld PLN. 

Firma SAS Advisors oferuje kompleksowe i profesjonalne usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy ze środków publicznych, podczas całościowego procesu realizacji dokumentacji aplikacyjnej w poddziałaniu 1.1.1. „Szybka Ścieżka”, włączając:

  • opracowanie koncepcji przedmiotu projektu w celu uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej i przekazania do oceny formalnej w ramach procedury,
  • wsparcie podczas oceny merytorycznej wniosku, a także przeprowadzenie ewentualnych popraw narzuconych przez Instytucję,
  • przygotowanie do panelu ekspertów w końcowym etapie składania wniosku o dofinansowanie w ramach,
  • wsparcie podczas rozliczenia projektu z Instytucją Publiczną. 

Grono ekspertów SAS Advisors gwarantuje usługę najwyższej jakości zapewniając pełne zaangażowanie poprzez proponowanie optymalnych rozwiązań i kreatywnych inicjatyw, przyczyniających się do sukcesywnej realizacji innowacyjnego projektu w ramach konkursu „Szybka Ścieżka”. Celem naszej firmy jest dołożenie wszelkich starań podczas uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej, skupiając największą uwagę na kluczowe aspekty wniosku, aby przynieść 100% satysfakcji naszym klientom przy sprostaniu ich wymagań. Zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa do współpracy z naszym zespołem SAS Advisors i osiągania wspólnych sukcesów w zakresie budowania innowacyjnego know-how.