Aktualności

08.01.2020 r.

Szybka Ścieżka – ogłoszenie konkursu nr 1/1.1.1/2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie ,,Szybka Ścieżka”, który skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo – rozwojowych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Budżet całego konkursu to 1,2 mld PLN. Duże przedsiębiorstwa mogą składać wnioski od 7 lutego, zaś MŚP będą miały taką możliwość od 4 kwietnia.

W obecnej edycji konkursu instytucja wprowadziła kilka istotnych zmian w obrębie dokumentacji konkursowej. Modyfikacje dotyczą m.in. kryteriów wyboru projektów.

Więcej informacji na stronie NCBiR