Aktualności

07.04.2020 r.

Szybka Ścieżka – Koronawirusy – ogłoszenie konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie na realizację projektów B+R wspomagających walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Planowany do realizacji projekt musi wpisywać się w specjalny zakres tematyczny określony w konkursie.

Nabór będzie trwał od 6 maja do 31 grudnia 2020 r.

Budżet konkursu to 200 mln PLN, z czego 75 mln PLN przeznaczono na projekty realizowane w woj. mazowieckim.

Więcej informacji na stronie NCBiR.