Aktualności

03.03.2020 r.

Szybka Ścieżka dla Mazowsza – ogłoszenie konkursu już 9 marca

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 27 lutego br. zatwierdziło aktualizację harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2020 r. W nowym harmonogramie ujęto m.in. konkurs Szybka Ścieżka dla Mazowsza. Konkurs ten jest szansą dla wykluczonych do tej pory przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego, które teraz będą mogły pozyskać pomoc na realizację prac badawczo – rozwojowych.

Budżet konkursu to 500 mln PLN, zaś nabór będzie trwał od 9 kwietnia do 14 maja br.