Aktualności

28.05.2021 r.

Startuje przedsięwzięcie NCBR: „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło zamówienie publiczne na realizację przedsięwzięcia “Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”. Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych w połączeniu z kogeneracją opartą o odnawialne źródła energii dla autobilansowania lokalnego systemu elektroenergetycznego.

Data rozpoczęcia: 28.05.2021 r.

Data zakończenia: 25.06.2021 r.

Wartość szacunkowa zamówienia: 41 mln PLN.

Więcej informacji na stronie: NCBiR.