Aktualności

10.02.2020 r.

„Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” – uruchomienie programu przez NFOŚiGW

NFOŚiGW uruchomiło program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Całkowity budżet programu to 164,7 mln EUR. O wsparcie w ramach programu będą mogły się ubiegać, w zależności od naboru m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki komunalne, w tym producenci energii i ciepła, czy właściciele małych elektrowni wodnych). Największe pieniądze, od 1 do 7 mln euro, będzie można uzyskać na projekty związane z rozwojem wysoko sprawnej kogeneracji przemysłowej oraz budowy lub modernizacji miejskich systemów grzewczych i usuwania indywidualnych źródeł ciepła.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW