Aktualności

26.09.2016 r.

Są granty na zaplecze badawcze, Rzeczpospolita 26.09.2016 r.

Do końca roku mazowieccy przedsiębiorcy i naukowcy mogą pozyskać prawie 500 mln zł dotacji na infrastrukturę wspierającą innowacyjność.
(…) Z zaplanowanych 500 mln zł do rozdysponowania prawie 70 proc. jest przeznaczone na infrastrukturę do prowadzenia prac B+R np. wyposażenie laboratoriów badawczych, co wprost pokazuje, jak istotną wagę władze Mazowsza przywiązują do tej kwestii.
Z perspektywy rozwoju regionu kluczowy będzie natomiast długofalowy wpływ tych inwestycji na zdolność do generowania innowacji o dużym potencjale komercjalizacyjnym w perspektywie 3–5 lat.
W tym świetle najtrudniej będzie wyselekcjonować najbardziej wartościowe projekty jednostek naukowych – mówi „Rzeczpospolitej” Łukasz Pupek, partner w firmie doradczej SAS Advisors. – Doświadczenia poprzedniej perspektywy finansowej 2007 – 2013 pokazują, że nawet bardzo zaawansowane wyposażenie badawcze nabyte przez jednostki naukowe, bez uwzględnienia potrzeb sektora prywatnego, nie gwarantuje sukcesu. Nierzadko zdarza się, że obiekty te świecą pustkami. Miejmy nadzieję, że MJWPU nie popełni takich błędów – przestrzega ekspert.

Cały artykuł dostępny pod linkiem.