Aktualności

23.06.2017 r.

Beneficjentom będzie lżej, Rzeczpospolita 23.06.2017 r.

Mniej dokumentów, krótsze terminy i jednolite wytyczne to tylko wybrane uproszczenia dotyczące środków UE.

Resort rozwoju chce uprościć dostęp do funduszy UE i ich rozliczania. W tym celu przygotowano nowelizację tzw. ustawy wdrożeniowej. Rząd przyjął ją 30 maja. Teraz prace nad nią zaczął Sejm. Nowela jest elementem Konstytucji Biznesu, a więc pakietu ustaw, które zakładają reformę prawa gospodarczego. – Przedsiębiorcy, obok samorządów, to główni beneficjenci funduszy UE. Na zmianach skorzystają jednak wszyscy, którzy chcą ubiegać się o unijne środki. Chcemy uprościć cały proces związany z przyznawaniem dotacji i dalszą realizacja projektów. Wzrośnie efektywność inwestowania unijnych pieniędzy, a to będzie mieć przełożenie na wskaźniki gospodarcze – podkreśla Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju (…)

W myśl noweli beneficjent, który podpisze umowę o dofinansowanie będzie związany tylko wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów i to w ściśle wskazanym zakresie. Zniknie zatem obowiązek analizowania dużej liczby dokumentów.
– Choć może nie jest to zmiana spektakularna, to jednak rewolucyjna. Wymusi harmonizację przepisów i likwidację całego katalogu dokumentów. To wielkie ułatwienie. – tłumaczy Chmielewska. – To uprości beneficjentom realizację projektów i jest szczególnie istotne w kontekście rozbieżności w interpretacji tych samych kwestii na poziomie wytycznych dla różnych programów – dodaje Łukasz Pupek, partner w jednej z firm doradczych.

(…)

Cały artykuł dostępny pod linkiem.