Realizacje

Zobacz też:

Innowacyjne narzędzie oparte o algorytmy AI i ML do generowania spersonalizowanych ofert
(4,7 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie zaawansowanego urządzenia pomiarowo – diagnostycznego do weryfikacji stanu ćwiczącego
(9,3 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie nowatorskiej technologii cynkowania
(19,2 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie innowacji produktowej w postaci automatu do pakowania produktów spożywczych w warunkach aseptycznych
(4,2 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie zautomatyzowanej technologii przetwórstwa mięsa w oparciu o inteligentne sterowanie.
(12,7 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie nowatorskiej technologii znakowania jednego z komponentów płyt grzejnych
(14,5 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie gamy innowacyjnych układów scalonych
(4,9 mln PLN)

rozwiń

Bezzałogowa, autonomiczna platforma pomiarowa do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych
(6,5 mln PLN)

rozwiń

Zaawansowane elementy konstrukcyjne dla przemysłu motoryzacyjnego
(9,4 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie narzędzia do automatyzacji obsługi i integracji linii produkcyjnych
(12,4 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie rozwiązania z branży inteligentnych opakowań
(2,8 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie innowacyjnej technologii w postaci samouczących się sieci laserów do depilacji
(5,3 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania komponentów elektronicznych dedykowanych branży AGD
(ponad 21,1 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie i uruchomienie zautomatyzowanego systemu przygotowania, zarządzania i gospodarki formami szklarskimi wykorzystywanymi w procesie wytwarzania opakowań szklanych
(ponad 26,2 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie innowacyjnego modułu AI działającego w obszarze cyberbezpieczeństwa, dedykowanego do monitorowania i inteligentnego analizowania sesji uprzywilejowanych w czasie rzeczywistym
(ponad 3,4 mln PLN)

rozwiń

Projekt badawczo-rozwojowy w zakresie pracowania nowej gamy wielkoformatowych płytek ceramicznych zdobieniu w całej masie ceramicznej zbliżonym do wzornictwa materiałów naturalnych typu kamień́ oraz drewno
(ponad 125,7 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie i demonstracja w warunkach rzeczywistych innowacyjnej technologii otrzymywania przekąsek mięsnych
(ponad 25,8 mln PLN)

rozwiń

Demonstracja ultra efektywnej hybrydowej technologii produkcji płyt na bazie fornirów drzewnych
(ponad 98,2 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie nowych modeli predykcyjnych i zaawansowanych metod optymalizacji portfeli inwestycyjnych
(ponad 10,4 mln PLN)

rozwiń

Prace B+R w zakresie innowacyjnego narzędzia do walki z problemem spamu i phishingu w wiadomościach e-mail
(ponad 10,9 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie innowacyjnego narzędzia automatyzującego i ułatwiającego proces wdrażania technologii RPA do przedsiębiorstw
(ponad 5,4 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie demonstracyjnej linii do wytwarzania wysokiej jakości wałów monolitycznych dla przemysłu ciężkiego
(ponad 43 mln PLN)

rozwiń

Budowa zakładu przerobu stłuczki szklanej wraz z niezbędną infrastrukturą
(57 mln PLN)

rozwiń

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów medycznych jednorazowego użytku jako wynik zrealizowanych prac badawczo – rozwojowych
(40 mln)

rozwiń

Opracowanie technologii wytwórczej leku generycznego bazującego na substancji aktywnej w nowej polimorficznej formie krystalicznej
(3 mln PLN)

rozwiń

Wdrożenie technologii selektywnego zagospodarowania i regeneracji strumieni rozpuszczalnikowych i naftowych z odpadów ropopochodnych
(60 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie oraz demonstracja modułowego narzędzia wykorzystywanego do optymalizacji treści w kanałach marketingowych
(5 mln PLN)

rozwiń

Utworzenie centrum badawczo – rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych
(ponad 8 mln PLN)

rozwiń

Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego mającego na celu opracowanie technologii uprawy alg
(ponad 46 mln PLN)

rozwiń

Prace rozwojowe w zakresie demonstracji innowacyjnej wysokowydajnej technologii wytwarzania cynku
(ponad 55 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie nowego typu płyty wiórowej przy użyciu nowatorskiej technologii przygotowania surowca
(17,8 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania części dla budownictwa okrętowego
(76 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie wysoce efektywnej technologii montażu elementów przeznaczonych dla branży automotive
(11 mln PLN)

rozwiń

Wdrożenie na rynek prętów ze stali jasnej o znacząco ulepszonych właściwościach mechanicznych i użytkowych
(ponad 15 mln PLN)

rozwiń

Wdrożenie do produkcji innowacyjnych płyt drenażowych z użyciem granulatu pochodzącego z recyklingu
(ponad 44 mln PLN)

rozwiń

Wdrożenie nowej technologii produkcji drugiej generacji przydomowych oczyszczalni bezprądowych
(ponad 7 mln PLN)

rozwiń