Realizacje

Zobacz też:

Opracowanie demonstracyjnej linii do wytwarzania wysokiej jakości wałów monolitycznych dla przemysłu ciężkiego
(ponad 43 mln PLN)

rozwiń

Budowa zakładu przerobu stłuczki szklanej wraz z niezbędną infrastrukturą
(57 mln PLN)

rozwiń

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów medycznych jednorazowego użytku jako wynik zrealizowanych prac badawczo – rozwojowych
(40 mln)

rozwiń

Opracowanie technologii wytwórczej leku generycznego bazującego na substancji aktywnej w nowej polimorficznej formie krystalicznej
(ok. 3 mln PLN)

rozwiń

Wdrożenie technologii selektywnego zagospodarowania i regeneracji strumieni rozpuszczalnikowych i naftowych z odpadów ropopochodnych
(ok. 60 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie oraz demonstracja modułowego narzędzia wykorzystywanego do optymalizacji treści w kanałach marketingowych
(5 mln PLN)

rozwiń

Utworzenie centrum badawczo – rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych
(ponad 8 mln PLN)

rozwiń

Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego mającego na celu opracowanie technologii uprawy alg
(ponad 46 mln PLN)

rozwiń

Prace rozwojowe w zakresie demonstracji innowacyjnej wysokowydajnej technologii wytwarzania cynku
(ponad 55 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie nowego typu płyty wiórowej przy użyciu nowatorskiej technologii przygotowania surowca
(17,8 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania części dla budownictwa okrętowego
(76 mln PLN)

rozwiń

Opracowanie wysoce efektywnej technologii montażu elementów przeznaczonych dla branży automotive
(11 mln PLN)

rozwiń

Wdrożenie na rynek prętów ze stali jasnej o znacząco ulepszonych właściwościach mechanicznych i użytkowych
(ponad 15 mln PLN)

rozwiń

Wdrożenie do produkcji innowacyjnych płyt drenażowych z użyciem granulatu pochodzącego z recyklingu
(ponad 44 mln PLN)

rozwiń

Wdrożenie nowej technologii produkcji drugiej generacji przydomowych oczyszczalni bezprądowych
(ponad 7 mln PLN)

rozwiń