Wybrane realizacje

Opracowanie demonstracyjnej linii do wytwarzania wysokiej jakości wałów monolitycznych dla przemysłu ciężkiego
(ponad 43 mln PLN)

Budowa zakładu przerobu stłuczki szklanej wraz z niezbędną infrastrukturą
(57 mln PLN)

Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów medycznych jednorazowego użytku jako wynik zrealizowanych prac badawczo – rozwojowych
(40 mln)

Opracowanie technologii wytwórczej leku generycznego bazującego na substancji aktywnej w nowej polimorficznej formie krystalicznej
(ok. 3 mln PLN)

Wdrożenie technologii selektywnego zagospodarowania i regeneracji strumieni rozpuszczalnikowych i naftowych z odpadów ropopochodnych
(ok. 60 mln PLN)

Opracowanie oraz demonstracja modułowego narzędzia wykorzystywanego do optymalizacji treści w kanałach marketingowych
(5 mln PLN)

Utworzenie centrum badawczo – rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych
(ponad 8 mln PLN)

Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego mającego na celu opracowanie technologii uprawy alg
(ponad 46 mln PLN)

Prace rozwojowe w zakresie demonstracji innowacyjnej wysokowydajnej technologii wytwarzania cynku
(ponad 55 mln PLN)

Opracowanie nowego typu płyty wiórowej przy użyciu nowatorskiej technologii przygotowania surowca
(17,8 mln PLN)

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania części dla budownictwa okrętowego
(76 mln PLN)

Opracowanie wysoce efektywnej technologii montażu elementów przeznaczonych dla branży automotive
(11 mln PLN)

Wdrożenie na rynek prętów ze stali jasnej o znacząco ulepszonych właściwościach mechanicznych i użytkowych
(ponad 15 mln PLN)

Wdrożenie do produkcji innowacyjnych płyt drenażowych z użyciem granulatu pochodzącego z recyklingu
(ponad 44 mln PLN)

Wdrożenie nowej technologii produkcji drugiej generacji przydomowych oczyszczalni bezprądowych
(ponad 7 mln PLN)