Aktualności

13.08.2012 r.

Ostatnia szansa na duże pieniądze, Rzeczpospolita 13.08.2012 r.

Przed firmami ostatnia gorąca jesień z dotacjami w okresie 2007 – 2013. Do końca roku jest jeszcze do wzięcia ponad 2,2 mld zł

Tyle mogą wciąż pozyskać przedsiębiorcy z programu „Innowacyjna gospodarka”, który jest głównym źródłem unijnej pomocy dla firm. Pieniądze te mogą trafić do nich w ramach już trwających i zaplanowanych do końca grudnia konkursów.

Instytucje, które wciąż dysponują pieniędzmi europejskimi dla firm, to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Gospodarki oraz Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

Najwięcej pieniędzy ma PARP (1,7 mld zł). – Jeśli chodzi o planowane konkursy to największy budżet (616 mln zł) mamy na nowe dotacje poświęcone wdrażaniu wynalazków – mówi Dariusz Wojtaszek, dyrektor biura prezesa PARP.
(…)
Wsparcie na wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej to ogromna szansa dla firm na uzyskanie nawet 20 mln dotacji na projekty inwestycyjne. W związku z brakiem innych preferencyjnych źródeł bezzwrotnego finansowania spodziewamy się bardzo dużego zainteresowania tym konkursem – mówi Jakub Bursa z firmy doradczej SAS Advisors.

Cały artykuł znajduje się pod linkiem.