Aktualności

29.03.2021 r.

Przemysł 4.0. – wsparcie dla MŚP w zakresie cyfryzacji i robotyzacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, którego celem jest małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się m.in. koszty usługi polegającej na opracowaniu mapy drogowej, koszty usług doradczych związanych z wdrożeniem mapy drogowej, koszty zakupu maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacjioraz koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, knowhow oraz innych praw własności intelektualne.

Nabór: 28 kwietnia – 30 czerwca.

Maksymalne dofinansowanie: 800 000 PLN.

Więcej informacji na stronie:parp.gov.pl