Aktualności

05.12.2019 r.

„Projekty aplikacyjne”: 150 mln zł na wspólne projekty jednostek naukowych i przedsiębiorców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny z konkursów w ramach Programu Inteligentny Rozwój w tym roku. Na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe instytucja przeznaczyła 150 mln zł. W tym konkursie poziom dofinansowania dla Konsorcjantów będących jednostkami naukowymi na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Nabór aplikacji rozpocznie się 3 lutego i potrwa aż do 3 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji na stronie NCBiR.