Aktualności

25.10.2016 r.

Program „Infrastruktura i środowisko 2014–2020″. Największy program w Unii, Rzeczpospolita 25.10.2016 r.

O znaczeniu programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2014–2020″ dla rozwoju kraju dyskutowali uczestnicy debaty zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą”. To największy program operacyjny realizowany w bieżącej perspektywie w całej Unii Europejskiej. Jego budżet wynosi aż 32 mld euro, który zostanie spożytkowany w sześciu obszarach: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, dziedzictwo kulturowe i infrastruktura ochrony zdrowia.

(…) – Jak zgodnie przyznali uczestnicy debaty, postęp w budowie dróg jest widoczny. – Z każdym rokiem dróg krajowych i autostrad przybywa i to we wszystkich kierunkach – mówił Łukasz Pupek, partner w firmie doradczej SAS Advisors.

– Potrzeby są gigantyczne. Nieco ponad 6 proc. budżetu w programie przeznaczono na zmniejszenie emisyjności gospodarki. Niełatwo jednak sięgnąć po tę pomoc ze względu na krajowe otoczenie regulacyjne w postaci ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i ustawy o efektywności energetycznej – tłumaczył Pupek. Efekt to niepewność panująca wśród firm, bo przedsiębiorcy nie wiedzą, kiedy i na jakich zasadach ta pomoc będzie udzielana. – Co do zasady projekty związane ze wzrostem efektywności energetycznej są rozumiane bardzo szeroko, bo pojawiają się np. kompleksowe przebudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie czy budowa nowych źródeł energii w oparciu o OZE. To pozytywne. Jest też, szczególnie ważne dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, wsparcie kogeneracji i modernizacji oraz rozbudowy sieci ciepłowniczych – wyliczał Pupek, podkreślając, ze problemem są warunki wsparcia i przepisy krajowe. Jego zdaniem obecny system pomocy jest bardziej skomplikowany niż w okresie 2007–2013. – To pochodna przepisów wspólnotowych, wykluczenia energetyki ze wsparcia z pomocy regionalnej. Będą to więc środki trudne do wydania, choć z drugiej strony zainteresowanie jest ogromne, bo energetyka to główny obszar w ramach programu, po pieniądze z którego mogą sięgnąć przedsiębiorcy – podkreślał ekspert SAS Advisors.

(…)

Artykuł oraz relacja z debaty dostępne są pod linkiem.