Aktualności

19.12.2018 r.

Ponad 7,73 mld PLN finansowania dla przedsiębiorstw na projekty w 2019 r.

Z końcem listopada opublikowane zostały harmonogramy konkursów na rok 2019 w ramach:

 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (w 27 konkursach planowane jest rozdysponowanie ponad 6,1 mld PLN bezzwrotnego finansowania);
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (w 10 konkursach planowane jest rozdysponowanie ponad 830 mln PLN bezzwrotnego finansowania);
 • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (w 5 konkursach planowane jest rozdysponowanie ponad 800 mln PLN bezzwrotnego finansowania).

Poniżej krótki przegląd największych i najpopularniejszych konkursów:

DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ – Dofinansowanie kosztów zaprojektowania, przetestowania oraz przygotowania do wdrożenia nowych produktów, usług oraz usprawnień w procesach produkcyjnych.

Wybrane konkursy:

 • Szybka Ścieżka: konkurs ogólnotematyczny (wszystkie branże)

– termin naboru I: 1 kwietnia – 1 lipca 2019 (budżet: 1 050 mln PLN)

– termin naboru II: 16 września – 16 grudnia 2019 (budżet: 1 100 mln PLN)

 • Projekty aplikacyjne: konkurs wyłącznie dla konsorcjów naukowo-przemysłowych

– termin naboru: 4 marca30 kwietnia 2019 (budżet: 140 mln PLN)

DOTACJE NA INWESTYCJE – Dofinansowanie kosztów nabycia lub wytworzenia środków trwałych niezbędnych do opracowywania lub komercjalizacji innowacji.

Wybrane konkursy:

 • Utworzenie infrastruktury B+R (Działanie 2.1)

– termin naboru: 11 marca – 30 kwietnia 2019 (budżet: 400 mln PLN)

 • Badania na rynek (Poddziałanie 3.2.1): konkurs tylko dla małych i średnich firm

– termin naboru: 25 marca – 8 maja 2019 (budżet: 1 500 mln PLN)

– termin naboru: 1 października – 31 października 2019 (budżet: nieustalony)

DOTACJE NA PROJEKTY ŚRODOWISKOWE – Dofinansowanie projektów dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł oraz rozwoju infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami.

Wybrane konkursy:

 • Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej (Poddziałanie 1.1.1)

– termin naboru: marzec 2019 (budżet: 200 mln PLN)

 • Gospodarka odpadami komunalnymi (Działanie 2.2)

– termin naboru I: marzec 2019 (budżet: 10 mln PLN)

– termin naboru II: czerwiec/lipiec 2019 (budżet: 10 mln PLN)

– termin naboru III: wrzesień/październik 2019 (budżet: 30 mln PLN)

DOTACJE NA ROZWÓJ STARTUPÓW ORAZ INNOWACJI W SEKTORZE MŚP W POLSCE WSCHODNIEJ – Dofinansowanie projektów umożliwiających stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych MŚP (typu startup) oraz tworzenie innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP oraz konsorcjów złożonych z MŚP.

Wybrane konkursy:

 • Rozwój startupów w Polsce Wschodniej (Poddziałanie 1.1.2)

– termin naboru: lipiec – wrzesień 2019 (budżet: 300 mln PLN)

 • Wdrażanie innowacji przez MŚP (Poddziałanie 1.3.1)

– termin naboru: kwiecień – maj 2019 (budżet: 120 mln PLN)