Aktualności

18.08.2021 r.

Ponad 370 mln zł na wsparcie projektów B+R w konkursie „Nowe technologie w zakresie energii”

NCBR ogłosiło pierwszy konkurs w programie strategicznym „Nowe technologie w zakresie energii”, który wspiera osiągnięcie przez Polskę neutralności klimatycznej poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne państwa i zwiększających konkurencyjność rodzimej gospodarki.

Na wsparcie projektów w konkursie NCBR przeznacza 377,7 mln zł. Kwota ta została podzielona pomiędzy trzy obszary tematyczne:

  • Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu – 125,9 mln zł,
  • Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru – 141,2 mln zł,
  • Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne – 110,6 mln zł.

Formuła konkursu jest wyjątkowa – w ramach projektu można uzyskać dofinansowanie i zrealizować proces tworzenia innowacji od przygotowania studium wykonalności, poprzez realizację badań podstawowych, przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, po opracowanie prac przedwdrożeniowych.

Nabór rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada br. Zapraszamy do kontaktu! Mamy doświadczenie w projektach energetycznych – tylko w tym roku przygotowaliśmy i złożyliśmy aplikacje inwestycyjne na projekty wodorowe oraz waste-to-energy o łącznej wartości nakładów ponad 1,2 mld zł.