Aktualności

03.04.2020 r.

Pomoc publiczna na nowych zasadach – oczekiwanie na notyfikację Komisji Europejskiej

Dwa projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, które umożliwią wsparcie dla MŚP oraz dużych firm z funduszy unijnych na specjalnych, antykryzysowych zasadach trafiły 1 kwietnia do Komisji Europejskiej.  Nowe zasady pomocy mają przewidują m.in.:

  • wykorzystanie funduszy europejskich nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa,
  • pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii, co jest odstępstwem od ogólnego zakazu udzielania wsparcia unijnego przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji,
  • wzrost maksymalnej kwoty pomocy możliwej do uzyskania w formie dotacji – nawet do 800 tys. EUR na jednego przedsiębiorcę (do tej pory było to 200 tys. EUR).

Pomoc ma być udzielana w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014 – 2020, nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Więcej informacji na stronie MFiPR.