Aktualności

28.06.2019 r.

Polska Geotermia Plus – nowy program NFOŚiGW dla przedsiębiorców

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił datę naboru wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu Polska Geotermia Plus, którego celem jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce poprzez wsparcie inwestycji w badania złóż, odwierty i prace budowlane w ich obrębie.

Do rozdysponowania jest kwota 600 mln zł, z której jedną połowę przeznaczono na dotacje, a drugą na pożyczki,                   z zaznaczeniem, iż wskazana kwota może ulec zwiększeniu.

Wnioski należy składać w terminie od 3 lipca 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Nabór        ma charakter ciągły, co oznacza, iż wnioski będą oceniane na bieżąco. Program realizowany będzie w latach 2019-2025,      przy czym zobowiązania (podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r., a środki wydatkowane będą do 2025 r. Okres kwalifikowalności przebiega od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2025 r.

Przedsięwzięcia, które będą mogły uzyskać dofinansowanie są podzielone na:

obligatoryjne: m.in. budowa, nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym, lub modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii  o ciepłownię/ elektrociepłownię/ elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym, lub wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego z wyłączeniem pierwszego odwiertu badawczego

fakultatywne: m.in. modernizacja sieci ciepłowniczych, poprawa efektywności energetycznej, instalacje OZE, wykonanie pierwszego odwiertu badawczego

W przypadku dofinansowania przedsiębiorcy mogą liczyć na dotację w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych (do 50% przy przedsięwzięciach geotermalnych wykorzystujących technologie ORC). Druga forma wsparcia obejmuje pożyczki do 100% kosztów kwalifikowalnych (oprocentowanie wyniesie: WIBOR 3M + 50pb, nie mniej niż 2 proc. przy okresie finansowania dłuższym niż 20 lat).

Program skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NFOŚiGW.