Pisanie wniosków o dotacje unijne

Właściciele firm powinni zdawać sobie sprawę z tego, że dotacje unijne są szansą na to, by zdobyć dodatkowe fundusze na rozwój. Jednak aby dostać taki zastrzyk gotówki, należy spełnić szereg wymogów, jakie różnią się w zależności od wyboru konkretnego konkursu. Natomiast kwestią wspólną dla poszczególnych programów, jest konieczność złożenia wniosku, jaki musi być w poprawny sposób wypełniony.

Pisanie wniosków unijnych nie jest sprawą prostą, szczególnie dla kogoś, kto nie miał z taką czynnością nigdy do czynienia. Błędy zdarza się popełniać już na etapie wyboru odpowiedniego konkursu, w jakim zamierza się wziąć udział. Trzeba dobrze sprawdzić zasady, aby cele założeń firmy pokrywały się celami konkretnego programu. Niespełnienie ważnych kryteriów może wiązać się z odrzuceniem takiego wniosku. Dlatego może czasem zdarzyć się tak, że choć wniosek jest napisany bardzo dobrze, to nie będzie brany pod uwagę, bo jego cele nie będą pokrywały się z tymi, jakie zostały wyznaczone dla danego konkursu.

Problemem również, jeśli chodzi o pisanie wniosków unijnych, może okazać się bardzo precyzyjne opisanie celu oraz rezultatu projektu, na jaki potrzebne nam środki finansowe. Oczywiście osoba składająca wniosek wie, dlaczego potrzebuje pieniędzy z dotacji, natomiast trzeba również w odpowiedni sposób przekonać do tej racji osoby oceniające złożony wniosek. Należy być tutaj bardzo konkretnym, by nie polec na ogólnikach. Jednak przy okazji trzeba trzymać się ściśle instrukcji wniosku, aby nie odbiegać od tematu. W tym przypadku więcej nie znaczy wcale lepiej. Aby projekt wypadł dobrze, muszą być w nim opisane bardzo konkretne zagadnienia, które będą podlegać kryteriom, pod których kątem oceniany będzie złożony wniosek.

Pisanie wniosków unijnych wiąże się często z koniecznością posiadania konkretnej wiedzy z określonych dziedzin. Często właśnie z tego powodu w tworzenie takiej dokumentacji zaangażowanych jest więcej osób, co na pewno dobrze wpływa na ostateczne powodzenie naszego projektu. Patrząc na powyższe wytyczne widać, że pisanie wniosków unijnych to spore przedsięwzięcie, a to przecież nie wszystko, o czym trzeba pamiętać. Wszystkie działania muszą być dobrze obliczone w czasie, aby harmonogram składania wniosków nam nie umknął. Prace nad wnioskiem zajmują sporo czasu. Dlatego właśnie lepiej powierzyć pisanie wniosków profesjonalnej firmie, takiej jak SAS Advisors. Wiedzę, zaangażowanie dobrych specjalistów oraz doświadczenie potrafimy przekuć w sukces. W sukces Twojej firmy.