Pisanie wniosków o dotacje unijne

Właściciele firm powinni zdawać sobie sprawę z tego, że dotacje unijne są szansą na to, by zdobyć dodatkowe fundusze na rozwój. Z tej opcji skorzystało już mnóstwo osób prowadzących własną działalność. Dofinansowanie z Unii Europejskiej pozwala m.in. na powiększenie zakresu swojej działalności, zatrudnienie dodatkowych pracowników oraz podjęcie odważnych decyzji biznesowych, które pomogą ożywić przedsiębiorstwo. Jednak aby dostać taki zastrzyk gotówki, należy spełnić szereg wymogów, jakie różnią się w zależności od wyboru konkretnego konkursu. Natomiast kwestią wspólną dla poszczególnych programów, jest konieczność złożenia wniosku, jaki musi być w poprawny sposób wypełniony.

Niewątpliwie pisanie wniosków unijnych nie jest sprawą prostą, szczególnie dla kogoś, kto nie miał z taką czynnością nigdy do czynienia. Błędy zdarza się popełniać już na etapie wyboru odpowiedniego konkursu, w jakim zamierza się wziąć udział. Trzeba dobrze sprawdzić zasady, aby cele założeń firmy pokrywały się celami konkretnego programu. Niespełnienie ważnych kryteriów może wiązać się z odrzuceniem takiego wniosku o dotacje. Dlatego może czasem zdarzyć się tak, że choć wniosek jest napisany bardzo dobrze, to nie będzie brany pod uwagę, bo jego cele nie będą pokrywały się z tymi, jakie zostały wyznaczone dla danego konkursu. Analiza regulaminów bywa zadaniem trudnym i czasochłonnym. Mimo to powinna poprzedzać złożenie każdego wniosku o dotację unijną. Tylko w przypadku dokładnego zapoznania się z zasadami można mieć pewność, że złożona dokumentacja jest poprawna.

Problemem również, jeśli chodzi o pisanie wniosków unijnych, może okazać się bardzo precyzyjne opisanie celu oraz rezultatu projektu, na jaki potrzebne nam środki finansowe. Oczywiście osoba składająca wniosek wie, dlaczego potrzebuje pieniędzy z dotacji, natomiast trzeba również w odpowiedni sposób przekonać do tej racji osoby oceniające złożony wniosek. Umiejętne sformułowanie priorytetów danego przedsiębiorstwa to niezbędny krok, do tego, by otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Należy być tutaj bardzo konkretnym, by nie polec na ogólnikach. Jednak przy okazji trzeba trzymać się ściśle instrukcji wniosku, aby nie odbiegać od tematu. W tym przypadku więcej nie znaczy wcale lepiej. Aby projekt unijny wypadł dobrze, muszą być w nim opisane bardzo konkretne zagadnienia, które będą podlegać kryteriom, pod których kątem oceniany będzie złożony wniosek.

Niezwykle istotną kwestią w przypadku tworzenia niezbędnych do otrzymania dotacji z Unii Europejskiej jest ich szczegółowość i rzeczowość. Pisanie wniosków unijnych wiąże się często z koniecznością posiadania konkretnej wiedzy z określonych dziedzin. Często właśnie z tego powodu w kompletowanie takiej dokumentacji zaangażowanych jest więcej osób, co na pewno dobrze wpływa na ostateczne powodzenie naszego projektu. Patrząc na powyższe wytyczne widać, że pisanie wniosków unijnych to spore przedsięwzięcie, a to przecież nie wszystko, o czym trzeba pamiętać. Wszystkie działania muszą być dobrze obliczone w czasie, aby harmonogram składania wniosków o dotacje nam nie umknął. Prace nad wnioskiem zajmują sporo czasu. Dlatego właśnie lepiej powierzyć pisanie projektów unijnych profesjonalnej firmie, takiej jak SAS Advisors. Wiedzę, zaangażowanie dobrych specjalistów oraz doświadczenie potrafimy przekuć w sukces. W sukces Twojej firmy.

Jak przygotować wniosek?

Jeśli interesują Cię dotacje unijne, a dokładniej pisanie wniosków, skorzystaj z naszej pomocy. W ramach pisania wniosków unijnych staramy się, aby wspierane przez nas projekty:

– otrzymały unijne dofinansowanie: w ramach tego działania analizujemy cele klienta i sprawdzamy, czy są one realne do osiągnięcia oraz zgodne z założeniami danego programu unijnego,
– były przygotowane z zachowaniem najwyższych standardów: nie zawierały żadnych niezgodności, błędów,
– były jak najkorzystniejsze dla klientów: biorąc pod uwagę wymagany nakład pracy i końcowy rezultat projektu.

Aby zaspokoić w jak najszerszym wymiarze potrzeby naszych klientów, przed rozpoczęciem współpracy przystępujemy do oceny szans na zdobycie danego dofinansowania. Staramy się następnie znaleźć optymalne rozwiązania w ramach obowiązujących, unijnych procedur. Mamy specjalistyczną wiedzę w zakresie pisania wniosków o dotacje unijne. Ogromne doświadczenie w tworzeniu tego typu dokumentów, zdobyte w czasie pracy przy różnych zleceniach, sprawia, że jesteśmy w stanie stworzyć poprawną dokumentację niezbędną do pozyskania dofinansowania dla firm działających w różnych sektorach. Zredagowane przez nas projekty unijne są przede wszystkim bezbłędne, ale także rzeczowe i przekonujące. Wnioski o dotacje, nad którymi sprawujemy pieczę, spełniają wszelkie wymagania formalne regulaminu konkursu, a do tego są wiarygodne.

Praca firmy SAS Advisors nie polega wyłącznie na pisaniu projektów unijnych. Wiemy, że pozytywnie rozpatrzony wniosek o dotacje unijne nie jest celem samym w sobie. Współpracującym z nami firmom zależy przede wszystkim na tym, by pozyskane od Unii Europejskiej fundusze zainwestować, a przez to rozwinąć prowadzone przedsiębiorstwo. Jednym z najgorszych scenariuszy dla prężnie rozwijającej się firmy jest zobligowanie do oddania przyznanej kwoty. Dążymy do pozyskania dotacji i uniknięcia błędu związanego z późniejszą koniecznością zwrotu pozyskanych środków unijnych. Po wykonaniu czynności wstępnych szukamy optymalnego źródła finansowania, uwzględniając: formę prawną podmiotu, aktualne potrzeby, cele strategiczne podmiotu i dostępność środków. Jeśli już dokonamy wyboru najlepszego programu finansowania, przystępujemy do przygotowania dokumentów aplikacyjnych, czyli pisania wniosku unijnego o dofinansowanie wraz z załącznikami (m.in. dodatkowe oświadczenia, biznesplan, studium wykonalności, analizy finansowe). Końcowym etapem jest podpisanie umowy o dofinansowanie danego projektu.

Dlaczego warto skorzystać z dotacji unijnych?

Fundusze z Unii Europejskiej to szansa na rozwój dla istniejących przedsiębiorstw, ale także znakomity sposób na otworzenie własnego biznesu. Po bezzwrotne środki mogą zwrócić się osoby rozpoczynające działalność w dowolnej branży. Niezależnie od profilu firmy, która rozpoczyna pisanie projektów unijnych, aby mieć szansę na otrzymanie zastrzyku gotówki, należy złożyć poprawną dokumentację. Wniosek o dotacje unijne składa się z kilku punktów. Specjaliści oceniający projekt zwracają uwagę m.in. na cel przyświecający założeniu firmy, realność zamierzeń, prawdopodobieństwo powodzenia przedsięwzięcia, plan finansowy, spójność projektu z biznesplanem, a także inne kryteria, w tym np. konkurencyjność w danej branży. Szczegółów, które muszą zostać dopięte na ostatni guzik, jest sporo. Tymczasem dla pracowników SAS Advisors pisanie wniosków o dotacje unijne to codzienność. Wiemy, na co należy zwrócić uwagę, w jaki sposób sformułować cele przedsiębiorstwa, jakiego języka użyć, by podkreślić atuty współpracującej z nami firmy. Wszystko to przybliża naszych klientów do sukcesu, jakim jest pozyskanie dofinansowania na rozwój lub założenie własnego biznesu.

Skuteczność i dążenie do celu

W zakresie pozyskiwania funduszy unijnych jesteśmy skuteczni, ponieważ mamy ogromne doświadczenie w pisaniu wniosków o dotacje z funduszy unijnych. Nasze kompetencje poparte są wieloma sukcesami w postaci uzyskania licznych dofinansowań dla klientów z różnych branż. Dotychczas skutecznie opracowaliśmy wiele dokumentów aplikacyjnych dla podmiotów o różnym charakterze działalności oraz wielkości. Dzięki takiemu starannemu podejściu do wykonywanych zadań zyskaliśmy spore grono stałych, zaufanych partnerów.