Aktualności

02.01.2019 r.

Pierwsze nabory wniosków III edycji funduszy norweskich i EOG 2014-2021r. planowane na 2019 r.

Norwegia, Islandia i Liechtenstein przeznaczą ponad 2,8 mld euro na wsparcie 15 państw Europy Środkowej i Południowej oraz krajów bałtyckich. Polska, jak w poprzednich edycjach, jest największym beneficjentem tych środków –  do rozdysponowania zaplanowano 809,3 mln euro. Jak podaje  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pierwsze nabory wniosków III edycji odbędą się w 2019 r.

Założenia dotyczące poszczególnych programów wdrażanych przez polskie instytucje publiczne obejmują przeznaczenie wskazanych kwot na m.in. następujące dziedziny:

– rozwój przedsiębiorczości i innowacje: 85 mln euro,                                           

– badania: 110 mln euro,

– rozwój lokalny: 100 mln euro,

– edukacja: 20 mln euro,

– środowisko, energia i zmiany klimatu: 140 mln euro,

– zdrowie: 20 mln euro.

 

Wśród instytucji pośredniczących wymieniono m.in. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusze norweskie i EOG to forma bezzwrotnej pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej finansowana przez Norwegię, Islandię oraz Liechtenstein. Celem inicjatywy jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w ramach EOG oraz umacnianie stosunków pomiędzy darczyńcami i beneficjentami. W zamian za udzieloną pomoc finansową, państwa-darczyńcy mają dostęp do rynku wewnętrznego UE mimo, żen nie są jej członkami.

Za wdrożenie Funduszy w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju. W drugiej edycji funduszy dofinansowano ponad 1300 projektów. Łączna suma środków na lata 2009-2014 dla Polski wynosiła 578,1 mln euro.

Po więcej informacji  na temat Funduszy norweskich i EOG kliknij tutaj.