Aktualności

01.07.2020 r.

Otwarcie naboru wniosków w 14-tym konkursie Eurostars-2

NCBiR otworzyło nabór w konkursie Eurostars-2.

Cel konkursu:
wspieranie współpracy międzynarodowej w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
Lista krajów dostępna jest na stronie: https://www.eurostars-eureka.eu/eurostars-countries/europe

Data zamknięcia naboru wniosków:
3 września 2020 r., godz. 20.00 CET

Więcej informacji na stronie NCBiR.